EMISNÉ KONTROLY AUTOMOBILOV
EK PREŠOV

Emisná kontrola je kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch a meraním zistené dodržiavanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora.

Emisné kontroly vykonávame na:

A.

vozidlách so zážihovým (benzínovým) motorom s nezdokonaleným emisným systémom – BEZKAT/NKAT

B.

vozidlá so zážihovým (benzínovým) motorom so zdokonaleným emisným systémom RKAT, RKAT OBD (r.v. od 1.1.2005 a vyššie)

C.

vozidlách so vznetovým (naftovým) motorom s emisným systémom BEZKAT/NKAT so systémom NKAT OBD (r.v. od 1.1.2008 a vyššie)

Pravidelnej EK nepodlieha:

  • motorové vozidlo so zážihovým motorom mazané zmesou paliva a mazacieho oleja,
  • motorové vozidlo so zážihovým motorom prihláseným do evidencie pred 1. augustom 1970,
  • motorové vozidlo so zážihovým motorom prihláseným do evidencie pred 1. augustom 1970,
  • vozidlá kategórie L, O
DOKLADY POTREBNÉ K EMISNEJ KONTROLE
  • originál osvedčenia o evidencii vozidla časť I. alebo časť II.
  • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu
  • ak bol doklad – osvedčenie o evidencii vozidla zadržaný políciou, predložiť kópiu overenú DI spolu s potvrdením o jeho zadržaní vydaným útvarom Policajného zboru
  • pri opakovanej EK osvedčenie o evidencii vozidla časť I. alebo časť II. a taktiež protokol z predchádzajúcej kontroly vozidla
LEHOTY EMISNEJ KONTROLY
Druh vozidlaKategóriaLehoty TK
TraktoryTa4 - 4 - 4
Osobné a nákladné vozidláM1 a N1 (okrem vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom)4 - 2 - 2
TraktoryTb4 - 2 - 2
Osobné a nákladné vozidláM1 a N1 so zážihovýn motorom s nezdokonaleným emisným systémom1 - 1 - 1
VozidláM2, M3, N2, N31 - 1 - 1
Vozidlá taxislužby, autoškoly, zdravotnej záchrannej služby, banskej záchrannej služby alebo plynárenskej poruchovej služby1 - 1 - 1

CENNÍK

Emisnej kontroly